Podstawowa lista rankingowa przyznania dotacji dla IV tury
z poszczególnymi pozycjami zgodnie z „Zasadnymi udzielania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej”

Lp.

Nr wniosku

Działalność podstawowa nr PKD

Ocena 1

Ocena 2

Średnia ocena

Wnioskowana 
kwota dotacji PLN

Przyznana
kwota dotacji PLN

1

085/2018
45.20.Z

93

100

96,5

24.000,00

24.000,00

2

079/2018
93.29.Z

95

93

94

24.000,00

24.000,00

3

086/2018
96.02.Z

94

94

94

24.000,00

24.000,00

4

080/2018
96.02.Z

94

92

93

24.000,00

24.000,00

5

081/2018
96.02.Z

89

92

90,5

24.000,00

24.000,00

6

077/2018
96.02.Z

85

91

88

24.000,00

24.000,00

Osoby, które nie otrzymały dotacji

7

82/2019

 

8

83/2019