Podstawowa Lista rankingowa dla III tury przyznania dotacji.
Z poszczególnymi pozycjami zgodnie z „Zasadnymi udzielania wsparcia na rozpaczacie działalności gospodarczej”

Lp.

Nr wniosku

Ocena 1

Ocena 2

Średnia ocena

Wnioskowana 
kwota dotacji PLN

Przyznana
kwota dotacji PLN

1

067/2018

98

100

99

24.000,00

24.000,00

2

072/2018

96

97

96,5

24.000,00

24.000,00

3

066/2018

92

98

95

24.000,00

24.000,00

4

069/2018

92

98

95

24.000,00

24.000,00

5

070/2018

96

94

95

24.000,00

24.000,00

6

065/2018

95

91

93

24.000,00

24.000,00

7

071/2018

92

94

93

24.000,00

24.000,00

Pozostałe 15% wniosków o przyznanie dotacji zostanie przydzielonych po zakończeniu procedury odwoławczej

8

063/2018

88

95

91,5

24.000,00

24.000,00

9

074/2018

81

75

78

24.000,00

24.000,00

Wniosek nie otrzymał dofinansowania ze względu na brak funduszów w danej turze

10

073/2018

80

75

77,5

24.000,00

24.000,00