Podstawowa Lista rankingowa dla II tury przyznania dotacji.
Z poszczególnymi pozycjami zgodnie z „Zasadnymi udzielania wsparcia na rozpaczacie działalności gospodarczej”

Lp.

Nr wniosku

Ocena 1

Ocena 2

Średnia ocena

Wnioskowana 
kwota dotacji PLN

Przyznana
kwota dotacji PLN

1

040/2018

100

100

100

24.000,00

19.900,00

2

046/2018

100

100

100

24.000,00

24.000,00

3

042/2018

97

100

98,5

24.000,00

24.000,00

4

039/2018

100

96

98

24.000,00

24.000,00

5

043/2018

96

100

98

24.000,00

24.000,00

6

035/2018

94

94

94

24.000,00

24.000,00

7

059/2018

93

93

93

24.000,00

24.000,00

8

045/2018

90

94

92

24.000,00

24.000,00

9

054/2018

90

92

91

24.000,00

24.000,00

Pozostałe 15% wniosków o przyznanie dotacji zostanie przydzielonych po zakończeniu procedury odwoławczej

10

047/2018

85

94

89,5

24.000,00

24.000,00

11

052/2018

86

86

86

23.969,00

23.969,00

Wniosek nie otrzymał dofinansowania ze względu na brak funduszów w danej turze

12

061/2018

83

84

83,5

24.000,00

24.000,00