Informujemy, że termin składania wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe dla IV tury upływa w dniu 31 sierpnia 2019 r.