Informujemy, że termin składania wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe dla III tury oraz II tury po odwołaniach upływa w dniu 17 września 2019 r.