Informujemy, że termin składania wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe dla II tury oraz I tury po odwołaniach upływa w dniu 31 sierpnia 2019 r.