Informujemy, że termin składania wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe dla I tury upływa w dniu 31 lipca 2019 r