Ogłaszamy Podstawową Listę Rankingową dla IV tury przyznania dotacji