Przedłużone wsparcie pomostowe dla osób z I Tury, które założyły swoją działalność gospodarczą w lutym!

Termin składania wniosków upływa w dniu 31 lipca br.