Ogłaszamy Podstawową Listę Rankingową dla IV tury przyznania dotacji

Informujemy, że termin składania wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe dla I tury upływa w dniu 31 lipca 2019 r

Przedłużone wsparcie pomostowe dla osób z I Tury, które założyły swoją działalność gospodarczą w lutym!

Termin składania wniosków upływa w dniu 31 lipca br.

Informujemy, że termin składania wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe dla III tury oraz II tury po odwołaniach upływa w dniu 24 maja 2019 r.

Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego z IV Naboru można składać do 24 kwietnia 2019 r.