Informujemy, że w 28 sierpnia br. o godzinie 10:00 w Opolu przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4 pok. 73 obędzie się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków po I naborze rekrutacyjnym.

UWAGA! Przedłużamy II turę rekrutacji do projektu - drugi nabór zakończy się 31 sierpnia 2018r.

UWAGA! Rozpoczynamy II turę rekrutacji do projektu - drugi nabór zakończy się 13 lipca 2018r.

UWAGA! Przedłużamy termin rekrutacji do projektu - I nabór zakończy się 30 maja 2018r.