Informujemy, że termin składania wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe dla I tury upływa w dniu 6 marca 2019 r.

UWAGA! Termin rozpoczęcia V naboru do projektu rozpoczyna się 6 marca.

Ogłaszamy Podstawową Listę Rankingową dla I tury przyznania dotacji

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi złożonych wniosków o przyznanie dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej,

14 grudnia mija termin składania wniosków o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jednocześnie informujemy, że 17 grudnia br. odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków.

UWAGA! Przedłużamy VI turę rekrutacji do projektu - nabór zakończy się 14 grudnia 2018r.