Ogłaszamy Podstawową Listę Rankingową dla IV tury przyznania dotacji

Przedłużone wsparcie pomostowe dla osób z I Tury, które założyły swoją działalność gospodarczą w lutym!

Termin składania wniosków upływa w dniu 1 lipca br.